Właściwość terytorialna

Rewir w którym działa komornik sądowy Piotr Zalewski obejmuje obszar następujących gmin:


- Gorzów Wlkp.
- Bogdaniec
- Deszczno
- Kłodawa
- Lubiszyn
- Santok
- Witnica

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , z wyjątkiem
spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje
się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Ustawa z dnia 24 maja 2007r.o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.nr 112 poz.769).