SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 93/3, nr KW GW1G/00113000/9
Data licytacji: 2018-04-12
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 79 350,00zł
Suma oszacowania: 105 800,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 113000
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 12-04-2018r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości- lokalu stanowiącego odrebną nieruchomość o pow. użytkowej 52,53m2 usytuowany na I piętrze (składający się z: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 93/3, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 113000 [NKW GW1G/00113000/9] stanowiąca własność dłużnika Tadeusza Chmielewskiego. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 140/1000w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłączne do użytku włascicieli lokali. Nr udziału w prawie 5, nr KW GW1G/00085489/4. Do lokalu przypisana jest piwnica o powierzchni użytkowej 17,82 m2. Suma oszacowania wynosi 105 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 350,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 1550/17 z dopiskiem wadium) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) pok. 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski


Charakterystyka nieruchomości.
Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w 1935 roku w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. Klatka schodowa w dobrym stanie.
W pobliżu lokalu nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Budynek jest ocieplony i pokryty farbą ścienną.
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek: 1 piętrowy z częściowo użytkowym poddaszem + 1 podziemna (2 kondygnacje nadziemne + częściowo użytkowe poddasze i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: technologia tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: 1935 r.
Stan techniczny: dobry.
Podpiwniczenie: pełne.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej, ocieplone i otynkowane,
ściany wewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej,
stropy: masywne, pozostałe drewniane,
dach: konstrukcji drewnianej,
pokrycie dachu: dachówka ceramiczna,
kominy: murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z pieca kaflowego, ciepła woda z bojlera gazowego, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym 2 – kondygnacyjnym z częściowo użytkowym poddaszem, z oknami wychodzącymi na trzy strony świata: północną, wschodnią i zachodnią. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 52,53 m2. (dane wg aktu notarialnego).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
Drewniane w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, częściowo przeszklone oraz drewniane, pełne w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
drewniana oraz pcv w słabszym i w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
drewniane w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: wykładzina pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: wykładzina pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: wykładzina pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte tapetą oraz farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte panelami ściennymi w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: ściany pokryte tapetą oraz glazurą w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte tapetą w słabszym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne ubytki w tapecie).
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg stanu na dzień oględzin):


Lp.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
POKÓJ III
4.
KUCHNIA
5.
ŁAZIENKA Z WC
6.
PRZEDPOKÓJ

Do lokalu przypisana jest piwnica o powierzchni użytkowej 17,82 m2.
Funkcjonalnośćlokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Kuchnia i łazienka widne. Pomieszczenia przejściowe. Łazienka z wc razem. Okna posiadają ekspozycję na trzy strony świata: północną, wschodnią i zachodnią. Obecnie część pomieszczeń jest przejściowa, niemniej w korytarzu znajduje się możliwość przejścia do pokoju (obecnie przejście zabudowane).
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: niski
Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- woda ciepła z bojlera gazowego,
- instalacja grzewcza z pieca kaflowego,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja domofonowa.


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.