SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I LICYTACJA mieszkania położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., Ul. Słoneczna 94/4 nr KW GW1G/00116164/7
Data licytacji: 2018-05-21
Godzina licytacji: 12:20
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 60 225,00zł
Suma oszacowania: 80 300,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 116164
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 21-05-2018r. o godz. 12:20
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. uzytkowej 38,68m2 usytuowany na I piętrze (składający się z: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój) - położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 94/4,wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Gorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 1 ) dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 116164 [NKW GW1G/00116164/7] stanowiące własność dłużniczki Anny Lewandowskiej. Suma oszacowania wynosi 80 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 030,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 74/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski


Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny oddany do użytku w 1967 r. Budynek, w którym znajduje się przedmiot wyceny wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania (załącznik – dokumentacja fotograficzna). Stan techniczny budynku: dobry.
Jakość wykonania i wykończenia budynku jak i bezpośredniego otoczenia: dobry. Budynek jest ocieplony i pomalowany.
Ogólna charakterystyka budynku:
Budynek: 4 piętrowy (5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: przemysłowa „wielka płyta”.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: 1967 r.
Stan techniczny: dobry.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: prefabrykaty, ocieplone, pomalowane,
ściany wewnętrzne: prefabrykaty,
stropy: żelbetowe, prefabrykowane,
stropodach: żelbetowy z elementów prefabrykowanych, płaski,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z sieci zewnętrznej, ciepła woda z sieci zewnętrznej, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,68 m2, położony na I piętrzew budynku 4 piętrowym. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na dwie strony świata, tj. na północną i południową stronę świata.
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
Podwójne, zewnętrzne drewniane, klepkowe natomiast wewnętrzne płycinowe, typowe w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w dobrym stanie techniczno - użytkowym. (W części balkonowej zamontowano roletę antywłamaniową).
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno – użytkowym oraz brak drzwi do kuchni.
Parapety:
wewnętrzne: z pcv w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: panele podłogowe w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na balkonie: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte boazerią w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farba ścienną oraz glazurą w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: ściany pokryte glazurą w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym. (widoczne ubytki w glazurze).
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu na dzień oględzin):
Lp.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
PRZEDPOKÓJ
4.
KUCHNIA
5.
ŁAZIENKA Z WC

Funkcjonalnośćlokalu jest dobra jak na taką powierzchnię. Wejście do pomieszczeń z korytarza. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. Z jednego pomieszczenia mieszkalnego można dostać się na balkon. Ekspozycja mieszkania na dwie strony świata: północną i południową.
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy.
Instalacje wewnętrzne:
- instalacja wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja TV i internetowa,
- woda ciepła: z sieci zewnętrznej,
- instalacja c.o.: z sieci zewnętrznej,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja wentylacji spalinowej,
- instalacja domofonowa.

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.