SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I LICYTACJA domu, 66-450 Bogdaniec, Motylewo GW1G/00036187/9
Data licytacji: 2018-06-14
Godzina licytacji: 9:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 227 850,00zł
Suma oszacowania: 303 800,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 36187
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 14-06-2018r. o godz. 09:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości działka gruntu nr 8/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 98,71m2 (parter: salon, kuchnia, korytarz, 2 pokoje, łazienka, kotłownia) położonej: 66-450 Bogdaniec, Motylewo dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 36187 [NKW GW1G/00036187/9] stanowiąca własność dłużników Andrzeja Wojtczak i Elżbiety Wojtczak na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Suma oszacowania wynosi 303 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 380,00zł.Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 208/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaćw dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) p. 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka nieruchomości.
Budynek mieszkalny i działka

Działka nr 8/1 posiada kształt regularny, zwarty, przypominający prostokąt. Na działce znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, trzy blaszane garaże oraz kiosk (nie związane na stałe z gruntem), urządzenia infrastruktury technicznej, ogrodzenie. Od strony frontowej działka częściowo ogrodzona siatką stalową oraz częściowo nieogrodzona natomiast od strony ogrodowej działka częściowo otoczona jest płotem drewnianym oraz częściowo drutem rozpiętym pomiędzy betonowymi słupkami na betonowej podmurówce. Powierzchnie zieloną stanowi trawa oraz pojedynczy drzewostan. Droga dojazdowa do nieruchomości utwardzoną asfaltem. Dojście do budynku nieutwardzone. Wjazd na działkę utwardzony polbrukiem.
Podstawowe dane działki nr 8/1:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałkanr 8/1posiada następującą charakterystykę:
Miejscowość: Motylewo.
Gmina: Bogdaniec.
KW nr: GW1G/00036187/9.
Działka nr 8/1o powierzchni 2684m2.
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 8/1:
- RVo powierzchni 2263m2, (0,2263 ha),
- RVI o powierzchni 421 m2, (0,0421 ha).
Kształt działki: regularny, zwarty przypominający prostokąt.
Dojazd do nieruchomości: drogą utwardzonąasfaltem.
Teren działki: opadający delikatnie w kierunku południowym.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, trzema garażami blaszanymi oraz kioskiem (nie związanym na stałe z gruntem), infrastruktura, częściowe ogrodzenie.
Działkauzbrojonajestw następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja kanalizacji sanitarnej (szambo o pojemności 9000 m3).
Działkagraniczy:
od strony północnej z niezabudowaną działką nr 8/2,
od strony wschodniej zniezabudowanądziałkąnr 8/2,
od strony zachodniej z niezabudowaną działką nr 6/1,
od strony południowejz działką nr 176 stanowiącą drogę dojazdową.
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek przykryty dachem płaskim, kryty blachą. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w latach 80 – tych.

Lp.
Pomieszczenie
Wielkość
1.
Powierzchnia użytkowa budynku
98,71 m2

Struktura i powierzchnie pomieszczeń w budynku mieszkalnym (dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin):
POMIESZCZENIA
PARTER
Wielkość [m2]
1.
SALON
39,76
2.
KUCHNIA
9,74
3.
KORYTARZ
7,85
4.
POKÓJ
11,26
5.
POKÓJ
22,87
6.
ŁAZIENKA
2,96
7.
KOTŁOWNIA
4,27
RAZEM POW. UŻYTKOWA 98,71 m2

Charakterystyka budynku mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi zewnętrzne:
antywłamaniowe, nowoczesne w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, nowoczesne, częściowo przeszklone w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym. (W oknach zamontowano rolety antywłamaniowe).
Parapety:
wewnętrzne: drewniane w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
zewnętrzne: brak.
Tynki wewnętrzne:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany gładkie, pokryte farbą ściennąoraz cegła bez oblicowania w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany gładkie, pokryte farbą ściennąoraz glazurą w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokrytecegłą w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w łazience: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kotłowni: ściany pokryte glazurąw przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: posadzka betonowa w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: terakota w bardzo dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w łazience: terakotaw dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w kotłowni: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Pokrycie dachu:
blacha.
Rynny i opierzenia:
z pcv z widocznymi ubytkami.
Tynki zewnętrzne:
ściany ocieplone i otynkowane tynkiem technicznym bez tynku ostatecznego.
Funkcjonalność– przeciętna. Dom przeznaczony jest w chwili obecnej dla 3 – 4 mieszkańców. W budynku znajduje się widna łazienka z wc razem.
Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standard wykończenia i jakość użytych materiałów pozwala na określenie standardu jako podstawowy,natomiast stanu technicznego budynku jako nieco lepszy niż przeciętny(dokumentacja fotograficzna - załącznik).
Instalacje w budynku:
- instalacja wodociągowa,
- instalacja kanalizacyjna, (szambo),
- instalacja energetyczna,
- instalacja grzewcza: z pieca na paliwo stałe (ekogroszek),
- instalacja ciepłej wody z ww. pieca gazowego,
instalacja wentylacji spalinowej,
instalacja wentylacji grawitacyjnej.
Na działce znajdują się trzy garaże blaszane oraz kiosk nie związane trwale z gruntem.


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.