SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: ZNIESIONA art. 820kpc I Licytacja domu położonego: 66-446 Łagodzin, Parkowa 1 KW GW1G/00094821/0
Data licytacji: 2018-08-08
Godzina licytacji: 11:20
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 337 500,00zł
Suma oszacowania: 450 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 94821
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 08-08-2018r. o godz. 11:20
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości gruntowej działka nr 6/5 o pow. 0,1416ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 165,21m2 (na parterze: salon z aneksem kuchennym i schodami prowadzącymi na poddasze, 2 pokoje, łazienka z WC oraz przedsionek, na poddaszu: holl ze schodami, 1 pokój, garderoba oraz łazienka z WC. Ponadto na parterze w części gospodarczo-garażowej budynku znajduje się pomieszczenie gosp. oraz dwustanowiskowy garaż. Z salonu prowadzi wyjście na duży częściowo zadaszony taras) położonej: 66-446 Łagodzin, Parkowa 1, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 94821 [NKW GW1G/00094821/0] stanowiącej własność dłużnika Magdaleny Matysiak Suma oszacowania wynosi 450 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 000,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika w dniach i godzinach urzędowania , adres kancelarii: ul. Kossaka 1/2 w Gorzowie Wlkp. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2172/15 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) s.115 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka nieruchomości
Charakterystyka ogólna
Nieruchomość położona jest w północno – zachodniej części wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych i rolnych. Leży w odległości ok. 80 m w linii prostej od granic administracyjnych miasta Gorzów Wlkp. Działka usytuowana jest przy drodze gruntowej. W odległości ok. 180 m przebiega droga trwale utwardzona, asfaltowa. Ma ona dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka ma korzystny kształt (kwadratowy). Konfiguracja powierzchni działki jest zbliżona do płaskiej. Stan zagospodarowania nieruchomości określa się jako dobry. Działka z 3 stron jest ogrodzona siatką na stalowych słupkach, od frontu ogrodzenie jest w trakcie
budowy (są wykonane jedynie wylewki betonowe pod cokoły). Na działce występują nasadzenia drzewek, krzewów ozdobnych oraz kwiatów. Są założone pielęgnowane trawniki oraz ogród warzywny (na zapleczu zabudowy). Zabudowę nieruchomości stanowi wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, 2 drewnianej konstrukcji wiaty oraz obiekty małej architektury (kojec dla psa). Łagodzin jest wsią w większości o zwartej zabudowie, bezpośrednio przyległą do granic administracyjnych miasta Gorzów Wlkp., w którym siedzibę mają gminne, powiatowe oraz wojewódzkie władze samorządowe. Miejscowość cieszy się zainteresowaniem osób szukających spokoju od miejskiego zgiełku. Wieś położona jest korzystnie w sąsiedztwie
enklaw leśnych.
Charakterystyka budynku mieszkalnego
Powierzchnia zabudowy – 206,00 m2
Powierzchnia użytkowa budynku - 165,21 m2
Budynek mieszkalny jednorodzinny jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, o tradycyjnej konstrukcji i technologii budowy. Obiekt został wybudowany na początku XXI wieku. Składa się z następujących pomieszczeń: na parterze:
salon z aneksem kuchennym i schodami prowadzącymi na poddasze,
2 pokoje, łazienka z wc oraz przedsionek;
- na poddaszu: holl ze schodami, 1 pokój, garderoba oraz łazienka z wc.
Ponadto na parterze w części gospodarczo – garażowej budynku znajduje się
pomieszczenie gospodarcze oraz dwustanowiskowy garaż dla samochodów. Z salonu
prowadzi wyjście na duży częściowo zadaszony taras.
Dane techniczne:
- ściany konstrukcyjne murowane, z zewnątrz ocieplone styropianem z warstwą klejową i
siatką, przygotowane do otynkowania (brak tynków zewnętrznych oraz cokołów wokół
budynku);
- tynki wewnętrzne maszynowe;
- dach wielospadowy z lukarnami, konstrukcji drewnianej, kryty dachówką, ocieplony wełną
mineralną, od wewnątrz wykończony płytami gipsowo – kartonowymi;
- strop nad parterem częściowo drewniany (w aneksie kuchennym na suficie pozostawione
ozdobne belki stropowe);
- wykończenie ścian: ściany malowane farbami, w salonie ściany z ozdobnych cegieł, w
łazienkach oraz pomieszczeniu gospodarczym w większości płytki glazurowane; w
łazienkach częściowo wykonane są murowane półki;
- posadzki: w salonie z aneksem kuchennym, łazienkach, pomieszczeniu gospodarczym
płytki ceramiczne, pozostałe wyłożone panelami; na tarasie deskowe;
- okna z profili PCV, częściowo zabezpieczone roletami zewnętrznymi, okna połaciowe
drewniane;
- parapety drewniane;
- drzwi: wejściowe i wewnętrzne drewniane, tarasowe z profili PCV, brama garażowa
segmentowa otwierana zdalnie; częściowo brak futryn i skrzydeł drzwiowych na parterze;
- schody wejściowe na poddasze drewniane;
- instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków
do zbiornika bezodpływowego usytuowanego na działce, częściowo oświetlenie punktowe,
ogrzewanie elektryczne, ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego, brak centralnego
ogrzewania;
- łazienki wyposażone są w wanny, umywalki i kompakty wc o dobrym standardzie;
- rynny i rury spustowe z profili PCV.
W salonie znajduje się kominek bez płaszcza wodnego. Na działce nie ma urządzonego
wjazdu do garażu (posadzka w garażu znajduje się ponad poziomem terenu działki –
konieczne jest podwyższenie terenu).
Układ przestrzenno – funkcjonalny pomieszczeń w budynku jest korzystny.
Stan techniczno – użytkowy wnętrz określa się jako bardzo dobry (w skali: bardzo dobry,
dobry, średni, niski).
Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry (w skali bardzo dobry, dobry,
średni, zadowalający, zły).
Zestawienie powierzchni użytkowej budynku w m2
Pomieszczenia
Parter
Poddasze użytkowe
Salon z aneksem kuchennym
85,35
-
Pokój
15,23
-
Pokój
15,13
-
Łazienka z wc 1
8,13
-
Przedsionek
3,16
-
Holl ze schodami
-
17,84
Pokój
-
13,13
Garderoba
-
1,58
Łazienka z wc 2
-
5,66
Razem
127,00
38,21
Ogółem
165,21m2
Charakterystyka wiat
Wiaty nie są ujęte w kartotece budynków.
Charakterystyka wiaty rekreacyjnej
Obiekt konstrukcji drewnianej, częściowo obudowany (1 ściana z wypełnieniem cegłami).
Fundamenty wykonane z gniazd betonowych zakotwionych prętami. Posadzka ceglana, dach
wielospadowy konstrukcji drewnianej, kryty papą, instalacje: energii elektrycznej. W wiacie
znajduje się murowany grill.
Charakterystyka wiaty gospodarczej
Obiekt konstrukcji drewnianej, częściowo obudowany deskami. Fundamenty wykonane z
gniazd betonowych zakotwionych prętami. Posadzka betonowa i gruntowa, dach
wielospadowy konstrukcji drewnianej, kryty dachówką, instalacje: energii elektrycznej.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Dla terenu, na którym położona jest wyceniana nieruchomość jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Deszczno nr XX - 228/01 z dnia
20 grudnia 2001 r.), w którym teren ten oznaczony jest symbolem MN, tj. tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.


Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.