SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja mieszkania 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szczanieckiej 55/36, GW1G/00088854/5
Data licytacji: 2018-07-19
Godzina licytacji: 9:00
Miejsce licytacji: w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 100 200,00zł
Suma oszacowania: 133 600,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 88854
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 19-07-2018r. o godz. 09:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości-lokal stanowiący odrębna nieruchomość o pow. użyt. 52,65m2 usytuowany na VIII piętrze (składający się z 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szczanieckiej 55/36, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 88854 [NKW GW1G/00088854/5] stanowiąca własność dłużnika Adama Piątek. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 22/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz cześci budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalki. Nr księgi wieczystej udziału- GW1G/00034010/4, nr udziąłu w prawie 6. Okres użytkowania:23-02- 2089r. Suma oszacowania wynosi 133 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 360,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 1606/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 317 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek wysokokondygnacyjny wybudowany w 1989r. w technologii przemysłowej „wielka płyta”. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. Klatka schodowa w przeciętnym stanie.
W pobliżu lokalu nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Dojazd do nieruchomości jest utwardzony przy budynku znajdują się w ograniczonej ilości miejsca parkingowe.

Charakterystyka konstrukcyjna budynku:
Budynek: 10 piętrowy (11 nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: przemysłowa „wielka płyta”.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: ok. 1989r.
Stan techniczny: dobry.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: ściany prefabrykowane częściowo ocieplone i otynkowane,
ściany wewnętrzne: ściany prefabrykowane,
stropy: masywne prefabrykowane,
dach: konstrukcja prefabrykowana,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne oraz funkcjonująca winda,
instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, co z sieci zewnętrznej, ciepła woda z sieci zewnętrznej, domofon, telewizyjna, elektryczna, wentylacyjna i spalinowa, odgromowa.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na VIII piętrze w budynku wielorodzinnym 10 piętrowym. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na wschodnią i zachodnią stronę świata.
Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową 52,65 m2. (dane wg księgi wieczystej).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:

Drzwi wejściowe:
Antywłamaniowe, nowoczesne w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, nowoczesne, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w bardzo dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Parapety:
konglomerat kamienny w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: panele podłogowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
balkon: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w bardzo dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrymstanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w dobrymstanie techniczno – użytkowym,
w łazience: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Funkcjonalnośćlokalu jest przeciętnajak na taką powierzchnię. Wejście do każdego z pomieszczeń z korytarza. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. Z jednego pokoju można dostać się na balkon. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na wschodnią i zachodnią stronę świata. Obecnie pokój duży (nr 2) jest otwarty na korytarz.
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako dobry.

Struktura i powierzchnie pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg kopii planu i opisu lokalu):
LP.
POMIESZCZENIE
Wielkość [m2]
1.
POKÓJ I
8,46
2.
POKÓJ II
16,41
3.
POKÓJ III
11,12
4.
KUCHNIA
6,33
5.
ŁAZIENKA Z WC
2,99
6.
PRZEDPOKÓJ
7,34

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.