SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II LICYTACJA mieszkanie 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 8/3 KW GW1G/00054289/6
Data licytacji: 2018-08-22
Godzina licytacji: 9:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s.227
Cena wywołania: 91 533,33zł
Suma oszacowania: 137 300,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KW 54289
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 22-08-2018r. o godz. 09:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10s.227
odbędzie się druga licytacja
nieruchomości-lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość usytuowany na I piętrze o pow. użytkowej 66,34m2 (składający się z: 3 pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 8/3, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW 54289 [NKW GW1G/00054289/6] stanowiąca własność Marka Mruk oraz Małgorzaty Mruk na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 1/7 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nr KW udziału - /00033879/). Właściciele lokalu mają udział w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu do dnia 19-05-2093r. Suma oszacowania wynosi 137 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 533,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 730,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 1435/18 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 110(Biuro Obsługi Interesanta) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Charakterystyka nieruchomości:
Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. W pobliżu lokalu stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskiej drogi. Klatka schodowa w dobrym stanie techniczno - użytkowym. Dojazd do nieruchomości jest utwardzony, przy budynku są miejsca postojowe w ograniczonej ilości.
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek mieszkalny – 2 piętrowy (3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna).
Technologia: technologia tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalno - usługowa.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: lata przedwojenne.
Stan techniczny: przeciętny.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: ściany z cegły, ocieplone i pokryte farbą ścienną,
ściany wewnętrzne: ściany z cegły,
stropy: masywne, nad kondygnacjami: masywny,
dach: konstrukcja masywna,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, c.o. indywidualna, elektryczna, ciepła woda z indywidualnych podgrzewaczy, telewizyjna, elektryczna, wentylacyjna i spalinowa.
Szacowany lokal położony jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym 2 piętrowym (3 – kondygnacyjnym) z oknami wychodzącymi na stronę wschodnią - zachodnią. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z księgi wieczystej przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową 66,34 m2.
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
Drewniane od wewnętrznej strony obite materiałem dźwiękochłonnym w zadowalającym stanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, częściowo przeszklone oraz drewniane, pierwotne w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
drewniane, skrzynkowe (od strony ulicy) oraz pcv w słabszym i w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Parapety:
drewniane oraz pcv w przeciętnym i w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: deski w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w przeciętnymstanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte tapetą w dobrymstanie techniczno - użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrymstanie techniczno - użytkowym,
w łazience: ściany pokryte glazurą w dobrymstanie techniczno – użytkowym.
Funkcjonalnośćlokalu jest zadowalająca jak na taką powierzchnię. Łazienka z wc razem. Kuchnia i łazienka widne. Brak balkonu. Łazienka została wydzielona z części kuchni.
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako średni.

Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym:
LP.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ
2.
POKÓJ
3.
POKÓJ
4.
ŁAZIENKA
5.
KUCHNIA
6.
PRZEDPOKÓJ

Instalacje wewnętrzne:
wodno - kanalizacyjna,
instalacja c.o. – brak. Ogrzewanie elektryczne piece konwekcyjne i nadmuchowy w łazience,
instalacja c.w. z podgrzewcza elektrycznego,
instalacja wentylacyjna,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa,
telewizyjna.

Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.