SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II Licytacja domu położonego: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sczanieckiej 110, KW GW1G/00049804/5
Data licytacji: 2019-02-06
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 316 733,33zł
Suma oszacowania: 475 100,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 49804
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 06-02-2019r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się druga licytacja
gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste nr działki 293 i 336/2 i budynek stanowiący odrębną nieruchomość (trzykondygnacyjny murowany segment w szeregowym budynku mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość) o pow. użytkowej 226,00m2składający się z Parter:korytarz, pokój, kuchnia, schowek, korytarz, pomieszczenie, garaż, Piętro:salon, kuchnia, pokój, łazienka, schowek, Poddasze użytkowe:dwa pokoje, garderoba, łazienka, korytarz położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sczanieckiej 110, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49804 [NKW GW1G/00049804/5] stanowiącego własność dłużnika. Suma oszacowania wynosi 475 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 316 733,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 510,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika w godzinach i dniach jej urzędowania przy ul. Kossaka 1/2 w Gorzowie Wlkp. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 925/14 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Budynek mieszkalny i działki

Działki nr 293 i 336/2 posiadają kształt regularny, zwarty, przypominający prostokąt. (v. mapa). Na działkach znajduje się budynek mieszkalny, piętrowy z użytkowym poddaszem, murowany w zabudowie szeregowej, z wbudowanym garażem, urządzenia infrastruktury technicznej, ogrodzenie. Zagospodarowane działek: ogólnie korzystne. Działki od strony frontowej otoczone są płotem drewnianym rozpiętym pomiędzy ceglanymi słupkami. Powierzchnie zieloną stanowi trawa oraz liczny drzewostan, na działce znajduje się oczko wodne. Droga dojazdowa do budynku utwardzona z płyt betonowych pokryta asfaltem. Dojście do budynku utwardzone.
Podstawowe dane działki nr 336/2 i 293:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej działki nr 336/2 i 293 posiadają następującą charakterystykę:
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski.
ulica: Emilii Sczanieckiej 110.
KW nr: GW1G/00049804/5.
Działka nr 293 o powierzchni 503 m2.
Działka nr 336/2 o powierzchni 133 m2.
Łączna powierzchnia działek: 636 m2.
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 293:
- B o powierzchni 503 m2.
Rodzaj użytków gruntowych dla działki nr 336/2:
- B o powierzchni 133 m2.
Kształt działki: regularny, zwarty przypominający prostokąt.
Dojazd do nieruchomości: drogą utwardzoną z płyt betonowych pokrytych asfaltem.
Teren działki: o niewielkich deniwelacjach opadający w kierunku ulicy Sczanieckiej.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Nasłonecznienie: przeciętne.
Sposób użytkowania (obecny): nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalny w zabudowie szeregowej, zamieszkałym, z wbudowanym garażem, infrastruktura, ogrodzenie. Budynek użytkowany jest na cele mieszkaniowe.
Działki graniczą:
od strony północnej z działką nr 336/17,
od strony zachodniej z działką stanowiącą drogę dojazdową ulica Sczanieckiej,
od strony wschodniej z działką nr 299,
od strony południowej z działką nr 294.
Działki uzbrojone są w następujące urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja gazowa.
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie szeregowej , z wbudowanym garażem. Budynek piętrowy z użytkowym poddaszem. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej.
Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1982r. natomiast oddano do użytkowania w 1989r. – wg oświadczenia dłużnika.

Tabela nr 1. Parametry budynku mieszkalnego (dane wg kopii wypisu z rejestru budynków z dnia 26.08.2013r.):
Lp.
Budynek mieszkalny
Wielkość
1 .
Powierzchnia zabudowy
80,00 m2
2.
Powierzchnia użytkowa
226,00 m2
3.
Liczba kondygnacji
3

Tabela nr 2. Struktura w budynku mieszkalnym (dane uzyskane podczas wizji lokalnej):
POMIESZCZENIA
PARTER
1.
KORYTARZ
2.
POKÓJ
3.
KUCHNIA
4.
SCHOWEK
5.
KORYTARZ
6.
POMIESZCZENIE
7.
GARAŻ
PIĘTRO
1.
SALON
2.
KUCHNIA
3.
POKÓJ
4.
ŁAZIENKA
5.
SCHOWEK
PODDASZE UŻYTKOWE
1.
POKÓJ
2.
POKÓJ
3.
GARDEROBA
4.
ŁAZIENKA
5.
KORYTARZ


Charakterystyka budynku mieszkalnego wg stanu na dzień wizji lokalnej:
Ściany:
keratyzobeton, suporeks, beton komórkowy .
Stropy:
lane oraz monolityczne .
Drzwi zewnętrzne:
drewniane, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
drzwi na taras PCV w dobrym stanie techniczno – użytkowym
wrota garażowe: stalowew przeciętnym stanie techniczno – użytkowym
Stolarka okienna:
- drewniana w bardzo dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
- drewniane w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
- z płytki klinkierowej w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, nowoczesne oraz płycinowe, typowe w bardzo dobrym i dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Schody wewnętrzne:
drewniane, w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Tynki wewnętrzne:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym i bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzach: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchniach: ściany pokryte farba ścienną oraz glazurą w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w łazienkach: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w wc: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu gospodarczym: ściany pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno – użytkowym
w garażu: ściany pokryte farbą ścienną oraz farbą olejną (lamperia) w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym.
Posadzki:
w pomieszczeniach mieszkalnych: deski cyklinowane i lakierowane, klepki parkietowe, terakota w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzach: terakota oraz klepki parkietowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchniach: terakota oraz deski w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w łazienkach: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w wc: terakota w bardzo dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w pomieszczeniu gospodarczym: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w garażu: płytki lastrykowe w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na balkonie: terakota oraz płytki lastrykowe w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Tynki zewnętrzne:
ściany ocieplone i pokryte farbą ścienną oraz strukturą ścienną.
Pokrycie dachu:
blacha trapezowa.
Parapety:
PCV.
Rynny i rury spustowe:
z blachy ocynkowanej, malowanej.
Cokół:
płytka klinkierowa.
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku mieszkalnym:
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja gazowa,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja grzewcza z dwubiegowego pieca gazowego,
instalacja c.w. z ww. pieca gazowego,
instalacja wentylacji spalinowej,
instalacja grawitacyjna,
kominek grzewczy punktowy.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu wykończenia i jakość użytych materiałów jako średniego, natomiast stanu technicznego budynku jako dobrego (dokumentacja fotograficzna - załącznik).
Funkcjonalność lokalu jest korzystna jak na taką powierzchnię. W budynku znajdują się dwie widne kuchnie oraz dwie łazienki i jedno wc osobne. W jednym z pomieszczeń zamontowano szafę typu „Komandor” na indywidualne zamówienie. W jednej kuchni zamontowano meble na indywidualne zamówienie wraz z osprzętem.ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.