SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: ZNIESIONA I LICYTACJA nieruchomości położonej: 66-450 Bogdaniec, Łupowo, ul. Leśników 9-10/4, o nr KW GW1G/00079965/0
Data licytacji: 2018-10-25
Godzina licytacji: 13:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 29 400,00zł
Suma oszacowania: 39 200,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 79965
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 25-10-2018r. o godz. 13:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 21,11m2, usytuowany na parterze (skłądający się z: pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC) położonej: 66-450 Bogdaniec, Łupowo, ul. Leśników 9-10/4, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 79965 [NKW GW1G/00079965/0] stanowiący własność dłużnika. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 253/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. KW udziału /00079454/. Suma oszacowania wynosi 39 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 920,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 164/18 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaćw dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) p. 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka nieruchomości:
Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach 70 - tych w technologii tradycyjnej, wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania.
Klatka schodowa w przeciętnym stanie, regularnie sprzątana, Sąsiedztwo spokojne. W budynku nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu hałasów i wibracji.
Charakterystyka konstrukcyjno - materiałowa budynku:
Budynek: 1 piętrowy (2 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: mieszana.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: lata 70.
Stan techniczny: przeciętny.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: cegła ocieplone,
ściany wewnętrzne: cegła,
strop: żelbetowy z elementów prefabrykowanych,
stropodach: żelbetowy z elementów prefabrykowanych, płaski,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o., ciepła woda, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku 1 piętrowym. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na wschodnią stronę świata.
Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową: 25,11 m2, (dane wg księgi wieczystej).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi zewnętrzne:
- płycinowe, typowe w słabszym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, częściowo przeszklone w słabszym stanie techniczno – użytkowym oraz brak drzwi do kuchni.
Stolarka okienna:
pcv w słabszymstanie techniczno - użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
z płyty wiórowej laminowanej w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniu mieszkalnym: wykładzina dywanowaw słabszym stanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: wykładzina pcvw słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota z widocznymi ubytkamiw słabszymstanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: wykładzina pcvw słabszym stanie techniczno – użytkowym,
na balkonie: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniu mieszkalnym: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno - użytkowym,
w łazience: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno - użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz farbą olejną (lamperia) w słabszym stanie techniczno – użytkowym.


Funkcjonalnośćmieszkania – przeciętna jak na tą powierzchnię. Powierzchnia pomieszczeń dość proporcjonalna i dość funkcjonalna. Łazienka z wc razem. Kuchnia widna. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na jedną stronęświata tj. na stronę wschodnią. Brak balkonu.
Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: niski.
Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
gazowa,
elektryczna,
ciepła woda z dwubiegowego pieca gazowego,
ogrzewanie z kotłowni budynkowej,
telefon,
telewizja kablowa,
domofon.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu na dzień oględzin):

Lp.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ I
2.
KUCHNIA
3
PRZEDPOKÓJ
4.
ŁAZIENKA Z WC
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.