SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp., ul. Kolejowa 1/1 nr KW GW1G/00033683/5
Data licytacji: 2019-01-15
Godzina licytacji: 11:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul.
Cena wywołania: 50 000,00zł
Suma oszacowania: 75 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33683
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 15-01-2019r. o godz. 11:30
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s 227 odbędzie się druga licytacja
lokal mieszkalny o pow. użytkowej 44,84m2 usytuowany na parterze (składający się z: kuchnia, z której wydzielono część korytarza i łazienki, 2 pokoje) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kolejowa 1/1, dla której Sąd Rejonowy Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33683 [NKW GW1G/00033683/5] stanowiący własność dłużniczki. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wyw. 1/5 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - nr udziały w prawie 1, nrk KW /00029537/. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 1 o powierzchni użytkowej 12,00 m2. Suma oszacowania wynosi 75 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2225/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaćw dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) p. 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski


Charakterystyka nieruchomości.
Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. Klatka schodowa w słabszym stanie.
W pobliżu lokalu nie stwierdzono nadmiernych uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Dojazd do nieruchomości jest utwardzony asfaltem, przy budynku znajduje się w ograniczona ilość miejsc parkingowych.
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek: 1 piętrowy + 1 podziemna (2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: technologia tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: lata przedwojenne.
Stan techniczny: słabszy.
Podpiwniczenie: pełne.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowane i pokryte farbą ścienną,
ściany wewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej,
stropy: masywne, pozostałe drewniane,
dach: konstrukcji drewnianej,
pokrycie dachu: dachówka,
kominy: murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z pieca kaflowego, ciepła woda z indywidualnych podgrzewaczy, telefoniczna, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej i spalinowej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym 2 – kondygnacyjnym, z oknami wychodzącymi na stronę północną i południową. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 44,84 m2. (dane wg księgi wieczystej).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
płycinowe w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, częściowo przeszklone w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
z płyty wiórowej laminowanej oraz terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: wykładzina pcv w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: wykładzina pcv w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: wykładzina pcv w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Pomieszczenia w wycenianym lokalu są sfotografowane i dołączone na końcu operatu jako załącznik – dokumentacja fotograficzna.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg stanu na dzień oględzin):

Lp.
POMIESZCZENIE
1.
KUCHNIA (Z KUCHNI WYDZIELONO CZĘŚĆ KORYTARZA I ŁAZIENKI)
2.
POKÓJ I
3.
POKÓJ II
Funkcjonalnośćlokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. Z kuchni wydzielono część korytarza i łazienki. Brak balkonu. Okna posiadają ekspozycję na dwie strony świata: północną i południową.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: niski
Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- woda ciepła z podgrzewacza elektrycznego,
- instalacja grzewcza z pieca kaflowego,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja domofonowa.
W lokalu są liczne miejsca zawilgoceń i zagrzybień.
Do lokalu przypisana jest piwnica nr 1 o powierzchni użytkowej 12,00 m2.

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.