SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Krótka 11/10, nr KW GW1G/00057760/3
Data licytacji: 2019-01-31
Godzina licytacji: 10:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s. 227
Cena wywołania: 74 533,33zł
Suma oszacowania: 111 800,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 57760
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 31-01-2019r. o godz. 10:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227 odbędzie się druga licytacja
lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 42,65m2 (składajacy się z 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC, magazynek) usytuowany na 1,5 piętrze położonego: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Krótka 11/10, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 57760 [NKW GW1G/00057760/3] stanowiąca własność dłużnika Daniel Kurasik. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 65/1000, który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właściciel ma udział w prawie użytkowania działki do dnia 22.08.2094r. Nr KW udziału /00045842/. Suma oszacowania wynosi 111 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 533,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 180,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2009/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr ZalewskiCharakterystyka budynku i lokalu

Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w 1926r. w technologii tradycyjnej, wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne lepsze do okresu używania (budynek po niedawnym remoncie).
W pobliżu lokalu nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Budynek jest ocieplony, otynkowany i pokryty farbą ścienną.
Charakterystyka konstrukcyjna budynku:
Budynek: 3 piętrowy (4 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: 1926r.
Stan techniczny: dobry.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: cegła, ocieplona, otynkowana i pokryta farbą ścienną,
ściany wewnętrzne: cegła,
stropy: masywne, pozostałe: drewniane,
dach: konstrukcja drewniana, dach dwuspadowy,
pokrycie dachu: dachówka (nowa),
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia zewnętrznego, piorunochronowa, ciepła woda, c.o. z sieci zewnętrznej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na 1,5 piętrzew budynku wielorodzinnym 3 piętrowym (układ lokalu w budynku co 1,5 kondygnacji). Okna w szacowanym lokalu wychodzą na północną stronę świata.
Przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową 42,65 m2. (dane wg księgi wieczystej – powierzchnia potwierdzona w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.).
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy (przyjęty do wyceny).
Instalacje wewnętrzne:
wodno - kanalizacyjna,
instalacja c.o. z sieci zewnętrznej,
instalacja c.w.,
instalacja wentylacyjna,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg księgi wieczystej):


LP.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
KUCHNIA
4.
PRZEDPOKÓJ
5.
ŁAZIENKA
6.
WC
7.
MAGAZYNEKZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.