SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II Licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp., ul. Marcinkowskiego 102/5, Nr KW GW1G/00068326/9
Data licytacji: 2018-12-03
Godzina licytacji: 12:20
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s 227
Cena wywołania: 36 666,67zł
Suma oszacowania: 55 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 68326
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 03-12-2018r. o godz. 12:20
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s 227 odbędzie się druga licytacja
nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położony na poddaszu użytkowym o pow. użytkowej 25,94m2 (składający się z 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, WC i skrytka) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 102/5, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 68326 [NKW GW1G/00068326/9] stanowiąca własność dłużnika Pawła Krymowskiego. Z własnością lokalu związany jest udział w wys. 124/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właściciele mają udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu do 07.12.2097r. oraz prawie własności części wspólnych budynku objętych KW Nr 58618 - numer udziału w prawie 1. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 5 o powierzchni użytkowej 7,40 m2.
Suma oszacowania wynosi 55 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2053/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 pok. 117 (Biuro Obsługi Interesanta) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywcę.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski


Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. Klatka schodowa w dobrym stanie.
W pobliżu lokalu nie stwierdzonoznaczącychuciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Dojazd do nieruchomości jest utwardzony asfaltem, przy budynku znajdują się w ograniczonailość miejsc parkingowych. Budynek jest otynkowany i pokryty farbą ścienną z widocznymi ubytkami.
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek: 1 piętrowy z poddaszem użytkowym + 1 podziemna (2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: technologia tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy (lata budowy): lata przedwojenne.
Stan techniczny: przeciętny.
Podpiwniczenie: pełne.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowane i pokryte farbą ścienną z widocznymi ubytkami,
ściany wewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej,
stropy: masywne, pozostałe drewniane,
dach: konstrukcji drewnianej,
pokrycie dachu: dachówka,
kominy: murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. - BRAK, ciepła woda - BRAK, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na poddaszu użytkowym w budynku wielorodzinnym 2 - kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, z oknami wychodzącymi na stronę zachodnią i wschodnią. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 25,94 m2. (dane wg księgi wieczystej). Przedmiotowy lokal położny jest na poddaszu i powstał z adaptacji strychu.
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
płycinowe w słabszym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
drewniane, pierwotne, pełne w słabszym stanie techniczno – użytkowym oraz brak drzwi do kuchni.
Stolarka okienna:
pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: panele podłogowe w słabym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: wykładzina pcv w złym stanie techniczno – użytkowym,
w wc: panele podłogowe w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: panele podłogowe w słabym stanie techniczno – użytkowym,
w schowku: posadzka betonowa w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną słabym stanie techniczno – użytkowym
w łazience: ściany pokryte glazurą oraz tapetą w słabszym i złym stanie techniczno – użytkowym,
w wc: ściany pokryte farbą ścienną w słabym stanie techniczno – użytkowym
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w słabym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne ubytki w glazurze),
w schowku: ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Pomieszczenia w wycenianym lokalu są sfotografowane i dołączone na końcu operatu jako załącznik – dokumentacja fotograficzna.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg stanu na dzień oględzin):

Lp.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
PRZEDPOKÓJ
4.
KUCHNIA
5.
WC
6.
SKRYTKA

Funkcjonalnośćlokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. Okna posiadają ekspozycję na dwie strony świata: wschodnią i zachodnią. Kuchnia przejściowa w lokalu są skosy.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: niski.
Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- woda ciepła - BRAK,
- instalacja grzewcza - BRAK,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja wentylacji spalinowej,
- instalacja domofonowa.
Do lokalu przypisana jest piwnica nr 5 o powierzchni użytkowej 7,40 m2.


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.