SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp., ul. Ogrodowa 2/7, KW GW1G/00059522/7
Data licytacji: 2019-02-07
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227
Cena wywołania: 37 133,33zł
Suma oszacowania: 55 700,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 59522
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 07-02-2019r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s227 odbędzie się druga licytacja
lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 32,92m2 (składający się z: 2 pokoje, łazienka z WC, kuchnia przedpokój) usytuowany na parterze położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Ogrodowa 2/7, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 59522 [NKW GW1G/00059522/7] stanowiący własność dłużnika Lecha Wojnowicz. Z własnoscią nieruchomości związany jest udział w wys. 55/1000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nr KW /00032899/. Suma oszacowania wynosi 55 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 133,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 570,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2106/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych roku w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. Dojazd do nieruchomości jest utwardzony asfaltem, przy budynku znajdują się w ograniczona ilość miejsc parkingowych. Budynek jest ocieplony, otynkowany i pokryty farbą ścienną.
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek: 2 piętrowy + 1 podziemna (3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: technologia tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalny.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: lata przedwojenne.
Stan techniczny: przeciętny.
Rodzaj budynku: oficyna.
Podpiwniczenie: pełne.

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowane, ocieplone i pokryte farbą ścienną,
ściany wewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej,
stropy: masywne,
dach: konstrukcji masywnej,
pokrycie dachu: papa,
kominy: murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, grzewcza z indywidualnych pieców, ciepła woda – z indywidualnych podgrzewaczy, telefoniczna, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym 3 – kondygnacyjnym, z oknami wychodzącymi na stronę północną i południową stronę świata. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 32,92 m2 (dane wg księgi wieczystej).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
drewniane, klepkowe w słabszym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
z płyty wiórowej laminowanej w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: deski w słabym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: terakota w słabym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w złym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w słabym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w słabym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w słabym i złym stanie techniczno – użytkowym, (widoczne ubytki w tynkach),
w łazience: ściany pokryte farbą ścienną w słabym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz panelami ściennymi w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Pomieszczenia w wycenianym lokalu są sfotografowane i dołączone na końcu operatu jako załącznik – dokumentacja fotograficzna.

Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg stanu na dzień oględzin):

POMIESZCZENIA
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
ŁAZIENKA Z WC
4.
KUCHNIA
5.
PRZEDPOKÓJ
Funkcjonalnośćlokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. Pomieszczenia przejściowe. Okna posiadają ekspozycję na stronę południową i północną.

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: niski.

Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- woda ciepła – BRAK,
- instalacja grzewcza z pieca kaflowego,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej.
ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.