SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mieszka I 68/5, nr KW GW1G/00077755/1
Data licytacji: 2018-12-03
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 57 975,00zł
Suma oszacowania: 77 300,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 77755
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 03-12-2018r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 48,45m2 usytuowane na II piętrze (skłądający się z 2 pokoje, przedpokój, kuchnia (z kuchni wydzielono część na łazienkę)- położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 68/5, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 77755 [NKW GW1G/00077755/1] stanowiąca własność dłużników. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wysokości 133/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzena, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właściciele lokalu mają udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu do dnia 16-10-2101r. oraz w prawie własności cześci wspónych objętych KW 3646. Suma oszacowania wynosi 77 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 975,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 730,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2106/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. Dojazd do nieruchomości jest utwardzony asfaltem, przy budynku znajdują się w ograniczona ilość miejsc parkingowych. Budynek jest częściowo ocieplony i częściowo pokryty farbą ścienną oraz częściowo otynkowany tynkiem cementowo - wapiennym. Klatka schodowa w słabym stanie technicznym.
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek: 2 piętrowy + 1 podziemna (3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: technologia tradycyjna.
Funkcja budynku: mieszkalno - usługowa.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: lata przedwojenne.
Stan techniczny: pogorszony.
Podpiwniczenie: pełne.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowane, częściowo ocieplone i częściowo pokryte farbą ścienną oraz tynkiem cementowo - wapiennym,
ściany wewnętrzne: murowane na zaprawie cementowo – wapiennej,
stropy: masywne,
dach: konstrukcji drewnianej,
pokrycie dachu: papa,
kominy: murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, grzewcza z sieci zewnętrznej, ciepła woda z sieci zewnętrznej, telefoniczna, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na II piętrze w budynku wielorodzinnym 3 – kondygnacyjnym, z oknami wychodzącymi na stronę wschodnią i zachodnią stronę świata. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 48,45 m2 (dane wg księgi wieczystej).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
drewniane w słabszym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
drewniane, pierwotne oraz harmonijkowe w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
z płyty wiórowej laminowanej w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: deski w słabym stanie techniczno – użytkowym, (uginające się deski),
na korytarzu: terakota w słabym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną w słabym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w słabym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: ściany pokryte farbą ścienną w słabym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg stanu na dzień oględzin):

POMIESZCZENIA
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
PRZEDPOKÓJ
4.
KUCHNIA (z kuchni wydzielono część na łazienkę)

Funkcjonalnośćlokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. Z części kuchennej została wydzielona kotarą część łazienkowa (toaleta i wanna). Brak łazienki. Brak balkonu. Okna posiadają ekspozycję na stronę wschodnią i zachodnią.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: niski..
Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- woda ciepła z sieci zewnętrznej,
- instalacja grzewcza z sieci zewnętrznej,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej.

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.