SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: II Licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 9A/10 Nr KW GW1G/00054269/0
Data licytacji: 2018-12-03
Godzina licytacji: 9:40
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227
Cena wywołania: 81 200,00zł
Suma oszacowania: 121 800,00zł
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 54269
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 03-12-2018r. o godz. 09:40
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s.227 odbędzie się druga licytacja
nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 62,61m2 usytuowany na IV piętrze (składający się z 3 pokoje, łazienka, WC, kuchnia i przedpokój) położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Małyszyńska 9A/10, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 54269 [NKW GW1G/00054269/0] stanowiący własnośc dłużniczki. Z własnością nieruchomosci związany jest udział w wys. 35/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - nr udziału w prawie 1, nr KW /00036053/. Udział w prawie użytkowania wieczystego do dnia 11.03.2090r.Suma oszacowania wynosi 121 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 180,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancealarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87109019000000 000105376615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 24/15 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny wybudowany najprawdopodobniej w latach 70 w technologii przemysłowej „wielka płyta” wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania.
Klatka schodowa w dobrym stanie, zamykana na klucz, funkcjonujący domofon. W pobliżu lokalu nie stwierdzono szczególnych uciążliwości polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Usytuowanie lokalu sprawia, iż skierowane okna są w kierunku północnym i południowym.
Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek: 4 piętrowy (5 kondygnacji nadziemnych + jedna podziemna).
Technologia: przemysłowa „wielka płyta”.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: najprawdopodobniej lata 70.
Stan techniczny: dobry.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: prefabrykaty, ocieplone, pomalowane,
ściany wewnętrzne: prefabrykaty,
stropy: żelbetowe, prefabrykowane,
stropodach: żelbetowy z elementów prefabrykowanych, płaski,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z sieci zewnętrznej, ciepła woda z sieci zewnętrznej, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na IV piętrze w budynku wielorodzinnym 5 – kondygnacyjnym, z oknami wychodzącymi na stronę północną i południową. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 62,61 m2. (dane wg księgi wieczystej).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
podwójne, płycinowe, wewnętrzne od wewnętrznej strony obite materiałem dźwiękochłonnym w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
z płyty wiórowej laminowanej w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: wykładzina dywanowa w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: panele podłogowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w wc: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na balkonie: terakota w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym, w przeciętnym i słabym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte panelami ściennymi w dobrym stanie techniczno – użytkowym
w łazience: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w wc: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym.
Pomieszczenia w wycenianym lokalu są sfotografowane i dołączone na końcu operatu jako załącznik – dokumentacja fotograficzna.
Funkcjonalnośćlokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Kuchnia widna. Łazienka i wc osobne. W lokalu znajduje się szafa typu „Komandor” na indywidualne zamówienie. W kuchni zamontowano meble na indywidualne zamówienie. Okna posiadają ekspozycję z knami wychodzącymi na stronę północną i południową.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: średni.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg stanu na dzień oględzin):

Lp.
POMIESZCZENIA
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
POKÓJ III
4.
ŁAZIENKA
5.
WC
6.
KUCHNIA
7.
PRZEDPOKÓJ

Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- woda ciepła z sieci zewnętrznej,
- instalacja grzewcza z sieci zewnętrznej,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja domofonowa.


Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.