SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I Licytacja mieszkania położonego 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Nowa 9/55 KW GW1G/00090212/0
Data licytacji: 2019-05-15
Godzina licytacji: 10:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227
Cena wywołania: 81 000,00zł
Suma oszacowania: 108 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 90212
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 15-05-2019r. o godz. 10:30
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 227 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 46,20m2 usytuowany na IV piętrze (składający się z: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Nowa 9/55, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 90212 [NKW GW1G/00090212/0] stanowiąca własność dłużniczki. Z własnością nieruchomości związany jest udział w wys. 90/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. - Nr KW udziału w prawie GW1G/00090183/7, Nr udziału w prawie 28. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 9 – 55 o powierzchni użytkowej 3,12 m2. Suma oszacowania wynosi 108 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest10 800,00zł. Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Santander Bank Polska SA 87109019000000 000105376615(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 2178/17 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Charakterystyka nieruchomości.
Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek wysokokondygnacyjny wybudowany w 1974 roku w technologii przemysłowej „wielka płyta”. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu użytkowania. Klatka schodowa w dobrym stanie.
W pobliżu lokalu nie stwierdzono uciążliwości wewnętrznych polegających na przenikaniu do mieszkania hałasów i wibracji pochodzących z pobliskich dróg. Budynek jest ocieplony i pokryty farbą ścienną.

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:
Budynek: 10 piętrowy + 1 podziemna (11 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna).
Technologia: technologia przemysłowa „wielka płyta”.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: 1974 r.
Stan techniczny: dobry.
Podpiwniczenie: pełne.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: prefabrykaty, ocieplone, pomalowane,
ściany wewnętrzne: prefabrykaty,
stropy: żelbetowe, prefabrykowane,
stropodach: żelbetowy z elementów prefabrykowanych, płaski,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne oraz winda,
instalacje: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z sieci zewnętrznej, ciepła woda z pieca gazowego, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Szacowany lokal mieszkalny położony jest na IV piętrze w budynku wielorodzinnym 11 – kondygnacyjnym, z oknami wychodzącymi na dwie strony świata: południową i zachodnią. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.
Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 46,20 m2. (dane wg aktu notarialnego).
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
Płycinowe, nowoczesne w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, częściowo przeszklone w przeciętnym i w dobrym stanie techniczno – użytkowym. Stolarka okienna:
drewniana w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety wewnętrzne:
z płyty wiórowej laminowanej w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,
na balkonie: posadzka betonowa w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte tapetą w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w łazience: ściany pokryte glazurą w słabszym stanie techniczno – użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Pomieszczenia w wycenianym lokalu są sfotografowane i dołączone na końcu operatu jako załącznik – dokumentacja fotograficzna.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym(dane wg stanu na dzień oględzin):

Lp.
POMIESZCZENIE
1.
POKÓJ I
2.
POKÓJ II
3.
POKÓJ III
4.
KUCHNIA
5.
ŁAZIENKA Z WC
6.
PRZEDPOKÓJ

Do lokalu przypisana jest piwnica nr 9 – 55 o powierzchni użytkowej 3,12 m2.
Funkcjonalnośćlokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. Okna posiadają ekspozycję na dwie strony świata: południową i zachodnią. Z jednego pomieszczenia można dostać się na balkon.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako:podstawowy.
Instalacje wewnętrzne:
- wodno - kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- woda ciepła z pieca gazowego,
- instalacja grzewcza z pieca kaflowego,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja domofonowa.


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.