SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: I licytacja działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym położona: 66-431 Santok, Górki 8, o numerze KW GW1G/00000344/7
Data licytacji: 2022-10-07
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 104
Cena wywołania: 185 850,00zł
Suma oszacowania: 247 800,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 344
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 07-10-2022r. o godz. 11:00
w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s. 104 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości- nieruchomość gruntowa działa nr 57/2 o pow. 1000m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użyt. 96,04m2 (składająca się z; parter - wiatrołap, korytarz 2x pokój 2x łazienka - 71,13m2, poddasze pokój, pokój z łazienką pow. 24,91m2) położonej: 66-431 Santok, Górki 8, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00000344/7 stanowiąca własność obecnie Krystiana Kornela Piątkowskiego. Poprzednio przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność dłużnika Rolanda Piątkowskiego - art. 930§1kpc. Suma oszacowania bez uwzględnienia służebności osobistej wynosi 247 800,00zł (wartość dożywocia 160 612,96zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 850,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 780,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615 lub w dniu przetargu bezpośrednio do rąk komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) 117 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.

Komornik Sądowy
Piotr Zalewski

Budynek mieszkalny i działka

Działka nr 57/2 posiada kształt regularny, przypominający wydłużony prostokąt. Na przedmiotowej działce znajduje się dom mieszkalny w zabudowie wolnostojącej i urządzenia infrastruktury technicznej. Zagospodarowanie działki: przeciętne. Od strony frontowej działka otoczona jest płotem drewnianym rozpiętym pomiędzy drewnianymi słupkami. Od strony ogrodowej działka otoczona jest płotem z siatki stalowej rozpiętymi pomiędzy stalowymi słupkami. W ogrodzie znajdują się pojedyncze drzewa. Powierzchnie zieloną stanowi trawa.
Podstawowe dane działki nr 57/2:

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzin działka nr 57/2 posiada następującą charakterystykę:
Województwo: Lubuskie.
Miejscowość: Górki nr 8.
Gmina: Santok.
KW nr: GW1G/00000344/7.
Powierzchnia działki: 1000 m2, (0,10 ha).
Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych:
Br – RIVb o powierzchni 0,10 ha.
Kształt działki: korzystny, zwarty, regularny przypominający wydłużony prostokąt.
Teren działki i jej ukształtowanie: teren opadający w kierunku południowym.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Dojazd: drogą utwardzoną płytami betonowymi.
Zagospodarowanie nieruchomości: na nieruchomości znajduje się zamieszkiwany dom mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, namiot techniczny, urządzenia infrastruktury technicznej.
Usytuowanie działek w stosunku do stron świata: korzystne (w budynek w osi: wschód - zachód). Dojazd i dojście do parceli oraz wejście do budynku znajduje się od strony południowej.
Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej:
instalacja wodna (gminna),
instalacja kanalizacyjna (szambo),
instalacja elektroenergetyczna (światło + siła).
Działka graniczy:
od strony południowej z działką nr 61 stanowiącą ulicę dojazdową,
od strony północnej z działką nr 57/4,
od strony zachodniej z działką nr 57/4,
od strony wschodniej z działką nr 60.
Budynek mieszkalny
Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych a następnie w 2004 roku został w dużej części wyremontowany.
Parametry budynku mieszkalnego(dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin w 2009r.):
Lp.
Pomieszczenie
Wielkość
1.
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego
96,04 m2

Struktura pomieszczeń i powierzchnie w budynku mieszkalnym(dane wg pomiarów dokonanych przez autora podczas oględzin w 2009r.):

LP.

POMIESZCZENIE

WIELKOŚĆ [M2]

PARTER
1.
WIATROŁAP
4,71

2.
KORYTARZ
6,58

3.
POKÓJ
23,83

4.
POKÓJ
10,07

5.
KUCHNIA
10,49

6.
KORYTARZ
8,09
7.
ŁAZIENKA
7,36
RAZEM POW. UŻYT. 71,13 M2
PODDASZE
1.
POKÓJ Z ŁAZIENKĄ
13,97

2.
POKÓJ
10,94

RAZEM POW. UŻYT. 24,91M2

Drzwi zewnętrzne:
drewniana, kasetonowe.
Drzwi wewnętrzne:
płycinowe, typowe, częściowo przeszklone oraz płycinowe, pełne.
Stolarka okienna:
PCV oraz drewniane połaciowe.
Parapety:
- zewnętrzne: z płytki klinkierowej,
- wewnętrzne: pcv.
Schody:
- zewnętrzne: betonowe oblicowane terakotą,
- wewnętrzne na poddasze użytkowe: drewniane.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany gładzone pokryte farbami ściennymi,
w kuchni: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą,
w łazienkach: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą,
Posadzki:
w pomieszczeniach mieszkalnych: deski nielakierowane i niecyklinowane oraz wykładzina dywanowa,
w łazienkach: terakota,
w kuchni: terakota.
Dach:
konstrukcji drewnianej.
Pokrycie dachu:
blachodachówka.
Tynki zewnętrzne:
ściany pokryte tynkiem strukturalnym.
przyziemie z kamienia naturalnego.
Rynny i rury spustowe:
z pcv (brak części rur spustowych).
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku mieszkalnym:
instalacja wodna,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja c.o. – piec elektryczny,
ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego,
instalacja elektroenergetyczna,
instalacja wentylacji grawitacyjnej,
instalacja wentylacji spalinowej.
Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów znacząco wykracza ponad standardowy i daje podstawę do określenia standard wykończenia i jakość użytych materiałów pozwala na określenie standardu na dzień 25.09.2009r.jako podstawowego, natomiast stanu technicznego budynku jako przeciętny.


ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.