SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy:
Data licytacji:
Godzina licytacji:
Miejsce licytacji:
Cena wywołania:
Suma oszacowania:
 

Powrót do listyRuchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.