Linki

SĄDY I URZĘDY WŁAŚCIWE DLA REWIRU DZIAŁANIA KANCELARII:

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

 

 

Rada Izby Komorniczej w Szczecinie

Biuro Rady:
ul. Nieduża 16
71-531 Szczecin

www.izba.szczecinska.komornik.pl